asghar-vesali

پخش مصاحبه شهید اصغر وصالی درباره شهید چمران از شبکه مستند

شبکه مستند در قسمت جدید مجموعه «تاریخ شفاهی ایران» تصاویری کمتر دیده شده از مصاحبه شهید اصغر وصالی و دیگر پاسداران مدافع شهر پاوه پخش می‌کند.

۲۳ مرداد ۱۳۹۵