hoze-honari-enghelab

چرا حوزه هنری از کنار فروش میلیاردی فیلم‌های هنجارشکن عبور می‌کند؟

در شرایط بحران اقتصادی و رکود در بدنه سینما چرا و به چه دلیل و براساس چه اهداف و انگیزه‌هایی حوزه هنری از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل اقتصادی‌اش استفاده نمی‌کند و ضرر و زیان را به جان می‌خرد؟

۲۷ تیر ۱۳۹۶