kanjoori-kermanshah
مدیر امور سینمایی «بهمن سبز» حوزه هنری در استان کرمانشاه مطرح کرد:

لزوم اکران فیلم‌های جدید در سینما/ وعده تغییر گروه شغلی سینماها چه شد؟

محمدجواد کنجوری گفت: تنها امید ما در شرایط فعلی ارائه یک فیلم جدید و مناسب است تا دوباره رونق به چرخه سینما بازگردد.

۱۵ دی ۱۳۹۹