masjed-soltani

پخش «مسجد سلطانی طهران» برای نخستین بار از شبکه مستند سیما

«مسجد سلطانی طهران» عنوانی مستندی به کارگردانی عباس صالح مدرسه‌ای است که دوشنبه ۱۴ خرداد روی آنتن شبکه مستند می‌رود. این فیلم نگاهی جامع به تاسیس، ساخت و اداره مسجد سلطانی از دوره قاجار تا به امروز دارد.

۱۳ خرداد ۱۳۹۷