filshah-tarrah

«فیلشاه» داستانی فانتزی با کاراکترهای متنوع/ هزینه تولید معادل نیم‌درصد هزینه انیمیشن‌های دنیا

هادی طبسی طراح کاراکتر و لوکیشن «فیلشاه» گفت: این انیمیشن داستانی فانتزی و فضای متنوعی در طراحی‌ها دارد.

۱۹ دی ۱۳۹۶