60=1

«١=۶٠» کاندیداى بهترین فیلم یک جشنواره پرتغالى شد

فیلم کوتاه «١=۶٠» به کارگردانى ایمان داورى بعنوان کاندیداى بهترین فیلم جشنواره فیگوئرا دافوش پرتغال شد.

۱۲ مرداد ۱۳۹۷