animation-irani

لزوم حمایت پخش‌کنندگان از انیمیشن ایرانی

وقت آن رسیده است که به انیماتورهای ایرانی اعتماد شود و دست‌اندرکاران پخش هم به هر طریق ممکن به رونق گرفتن تولید یاری رسانند تا در نهایت سبب شکل‌گیری چیزی متناسب با فرهنگ ایرانی شوند.

۱ آبان ۱۳۹۸