jashn-mostaghel-mostanad

اعلام نامزدهای نهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران

فهرست اسامی نامزدهای دریافت جوایز در بخش‌های مختلف نهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران اعلام شد.

۱۴ شهریور ۱۳۹۶