Miane-Meidan-Hozeh-Honari

نمایش جهادی مردمی در «میانه میدان»/ تولید یک مجموعه ۳۰ قسمتی با مشارکت سازمان سینمایی حوزه هنری

در مجموعه ۳۰ قسمتی «میانه میدان» که با مشارکت حوزه هنری تولید می‌شود، فعالیت کادر درمانی، مشارکت مردمی و همکاری‌های مومنانه مردم در امور زیربنایی در مواجه با بحران انتشار ویروس کرونا به تصویر کشیده شده است.

۶ خرداد ۱۳۹۹