aseman-khayam

درباره مستند «آسمان خیام»/ تصویر خوب خیام در سیما

در مستند «آسمان خیام» خط روایت دلپذیری از مقطع تاریخی زندگی حکیم خیام نیشابوری به دست می‌دهد و تحولات آن دوران را بررسی می‌کند.

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹