hasanat7

ارسال ۲۸۲ اثر به دبیرخانه هفتمین جشنواره حسنات

دبیر هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان گفت: تاکنون ۲۸۲ اثر برای شرکت در هفتمین جشنواره حسنات ارسال شده است.

۵ شهریور ۱۳۹۶