goli-emami

آیین رونمایی از کتاب­های «مدرسه­ زندگی» با حضور گلی امامی

آیین رونمایی از کتاب‌های «مدرسه زندگی» در شهر کتاب فرشته برگزار می‌شود.

۲۶ فروردین ۱۳۹۴