Armita
از آرمیتا به سفیران کشورهای اروپایی:

به عنوان نماینده کشورتان «هِناس» را ببینید

آرمیتا رضایی‌نژاد، فرزند دانشمند شهید، داریوش رضایی‌نژاد در نامه‌ای سرگشاده از سفیران اروپایی دعوت کرد که تماشاگر فیلم «هِناس» در سینماهای ایران باشند تا با گوشه‌ای از جنایات حقوق بشری علیه مردم ایران آشنا شوند.

۲۵ تیر ۱۴۰۱