سوره سینما

پایگاه خبری-تحلیلی سینمای ایران و جهان

sourehcinema

برچسب برای"مچ کات"

Kotcharmi-Cover

خبر داری زیر پوست شهر چه خبره؟

در این ویدئو خلاصه‌ای از نظرات کارشناسان برنامه «مچ کات» در رابطه با «کت چرمی» را ببینید.

۲۸ خرداد ۱۴۰۲
Match-Cut-Episode17-Cover

«مچ کات» قسمت هفدهم؛ «سینما متروپل»

در هفدهمین قسمت «مچ کات»، مهدی انصاری، سیدباقر نبوی ثالث، سیدعلی سیدان و مهدی مافی به نقد فیلم «سینما متروپل» پرداختند.

۲۵ بهمن ۱۴۰۱
Match-Cut-Episode16-Cover

«مچ کات» قسمت شانزدهم؛ «چرا گریه نمی‌کنی؟»

در شانزدهمین قسمت «مچ کات»، مهدی انصاری، سیدباقر نبوی ثالث، سیدعلی سیدان و مهدی مافی به نقد فیلم «چرا گریه نمی‌کنی؟» پرداختند.

۲۴ بهمن ۱۴۰۱
Match-Cut-Episode15-Cover

«مچ کات» قسمت پانزدهم؛ «در آغوش درخت» و «آنها مرا دوست داشتند»

در پانزدهمین قسمت «مچ کات»، مهدی انصاری، سیدباقر نبوی ثالث، سیدعلی سیدان و مهدی مافی به نقد فیلم‌های «هفت بهارنارنج» و «روایت ناتمام سیما» پرداختند.

Match-Cut-Episode14-Cover

«مچ کات» قسمت چهاردهم؛ اختتامیه فجر

در چهاردهمین قسمت «مچ کات»، مهدی انصاری، سیدباقر نبوی ثالث، سیدعلی سیدان و مهدی مافی به بررسی اختتامیه فجر پرداختند.

۲۳ بهمن ۱۴۰۱
Match-Cut-Episode12-Cover

«مچ کات» قسمت دوازدهم؛ «اتاقک گلی»

در دوازدهمین قسمت «مچ کات»، مهدی انصاری، سیدباقر نبوی ثالث، سیدعلی سیدان و مهدی مافی به نقد فیلم «اتاقک گلی» پرداختند.

۲۲ بهمن ۱۴۰۱
Match-Cut-Episode11-Cover

«مچ کات» قسمت یازدهم؛ «گل‌های باوارده»، «وابل» و «هایپاور»

در یازدهمین قسمت «مچ کات»، مهدی انصاری، سیدباقر نبوی ثالث، سیدعلی سیدان و مهدی مافی به نقد فیلم‌های «گل‌های باوارده»، «وابل» و «هایپاور» پرداختند.

Match-Cut-Episode10-Cover

«مچ کات» قسمت دهم؛ «کاپیتان»

در دهمین قسمت «مچ کات»، مهدی انصاری، سیدباقر نبوی ثالث، سیدعلی سیدان و مهدی مافی به نقد فیلم «کاپیتان» پرداختند.

۲۰ بهمن ۱۴۰۱
Match-Cut-Episode9-Cover

«مچ کات» قسمت نهم؛ «هفت بهارنارنج» و «روایت ناتمام سیما»

در نهمین قسمت «مچ کات»، مهدی انصاری، سیدباقر نبوی ثالث، سیدعلی سیدان و مهدی مافی به نقد فیلم‌های «هفت بهارنارنج» و «روایت ناتمام سیما» پرداختند.

۱۹ بهمن ۱۴۰۱
Match-Cut-Episode8-Cover

«مچ کات» قسمت هشتم؛ «کت چرمی» و «بعد از رفتن»

در هشتمین قسمت «مچ کات»، مهدی انصاری، سیدباقر نبوی ثالث، سیدعلی سیدان و مهدی مافی به نقد فیلم‌های «کت چرمی» و «بعد از رفتن» پرداختند.

۱۸ بهمن ۱۴۰۱
Match-Cut-Episode7-Cover

«مچ کات» قسمت هفتم؛ «هوک»

در هفتمین قسمت «مچ کات»، مهدی انصاری، سیدباقر نبوی ثالث، سیدعلی سیدان و مهدی مافی به نقد فیلم «هوک» پرداختند.

۱۷ بهمن ۱۴۰۱
Match-Cut-Episode6-Cover

«مچ کات» قسمت ششم؛ «بچه زرنگ»

در ششمین قسمت «مچ کات»، مهدی انصاری، سیدباقر نبوی ثالث، سیدعلی سیدان و مهدی مافی به نقد انیمیشن «بچه زرنگ» پرداختند.

Match-Cut-Episode5-Cover

«مچ کات» قسمت پنجم؛ «عطرآلود»

در پنجمین قسمت «مچ کات»، مهدی انصاری، سیدباقر نبوی ثالث، سیدعلی سیدان و مهدی مافی به نقد فیلم‌ «عطرآلود» پرداختند.

۱۶ بهمن ۱۴۰۱
Match-Cut-Episode4-Cover

«مچ کات» قسمت چهارم؛ «سرهنگ ثریا»

در چهارمین قسمت «مچ کات»، مهدی انصاری، سیدباقر نبوی ثالث، سیدعلی سیدان و مهدی مافی به نقد فیلم‌ «سرهنگ ثریا» پرداختند.

Match-Cut-Episode2-Cover

«مچ کات» قسمت دوم؛ «آه سرد» و «جنگل پرتقال»

در دومین قسمت «مچ کات»، مهدی انصاری، سیدباقر نبوی ثالث، سیدعلی سیدان و مهدی مافی به نقد فیلم‌های «آه سرد» و «جنگل پرتقال» پرداختند.

۱۴ بهمن ۱۴۰۱