Shahriar
به بهانه درگذشت شهریار؛

بی تو با مرگ عجب کشمکشی من کردم

امروز؛ ۲۷ شهریورماه در تاریخ رسمی کشور به عنوان روز شعر و ادب پارسی ثبت شده است، روزی که استاد شهریار؛ شاعر معاصر تبریزی چشم از جهان فروبست.

۲۷ شهریور ۱۴۰۲