Nolan
حالا نوبت بازیگران است؛

توافق موقت نویسندگان با استودیوها

طی تحول مهمی که می‌تواند نقطه پایانی برای یکی از سرنوشت‌سازترین اعتصابات نویسندگان باشد، انجمن نویسندگان و اتحادیه تهیه‌کنندگان سینما و تلویزیون در روز یک‌شنبه خبر از توافقی موقت دادند.

۴ مهر ۱۴۰۲