Taylor-Sheridan

گسترش دنیای تیلور شریدان

دنیای تیلور شریدان با ساخت و پخش مجموعه‌های «مرد زمینی» و «شیر زن» و فصل دوم مجموعه «۱۸۸۳» گسترش می‌یابد.

۶ اسفند ۱۴۰۰