FakhimZadeh
آخرین مصوبات شورای پروانه ساخت؛

بازگشت فخیم‌زاده و محمد کارت به سینما

شورای صدور پروانه ساخت سینمایی در جلسه اخیر با ۴ فیلم‌نامه سینمایی از جمله «نابرادر» به کارگردانی مهدی فخیم‌زاده و «نفس خور» به کارگردانی محمد کارت موافقت کرد.

۱۲ شهریور ۱۴۰۲